J.U. Centar za socijalni rad Travnik već duži niz godina poseban naglasak stavlja na aktivnosti unaprjeđenja usluga socijalne zaštite kroz suradnju, kako s vladinim, tako i nevladinim sektorom, a s ciljem stvaranja zdravih obiteljskih vrijednosti, socijalnog uključivanja djece te poboljšanja socijalne kohezije i socijalne pravde u lokalnoj zajednici. U…