Zaštita djece bez roditeljskog staranja

U ukupnoj zaštiti djece i omladine, dominantno mjesto zauzimaju djeca bez roditeljskog staranja. U dosadašnjoj praksi , zaštita ove djece ostvarila se uglavnom kroz dva osnovna oblika smještaja u dječiji dom i smještaj u drugu porodicu

Zaštita osoba ometenih u psihičkom i fizičkom razvoju

Problemi oko zaštite osoba ometenih u psihičkom i fizičkom razvoju su vezani za otkrivanje njihove bolesti, ocjenjivanje sposobnosti te razvrstavanje

Zaštita starih osoba bez porodičnog staranja

U dosadašnjoj praksi socijalnog rada osnovni oblik zaštite starih osoba bio je smještaj u odgovarajuće socijalno medicinske ustanove. Ovakva prakse se počela mjenjati u posljednje vrijeme.

Poslovi iz oblasti iz starateljstva

Maloljetnim osobama bez roditeljskog staranja kao i punoljetnim osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koji nisu u mogućnosti da se staraju o svojim pravima i interesima, putem starateljstva se pruža posebna društvena zaštita

Centar za socijalni rad Travnik

Još 1996. godine Centar mijenja ime u JU Centar za socijalni rad Travnik, da bi odlukom Općinskog vijeća Travnik od 19. 12. 2001. godine došlo do ujedinjenja dva Centra koja su djelovala na području općine Travnik (JU Centar za socijalni rad Travnik i JU Centar za socijalni rad Nova Bila) u jednu ustanovu pod nazivom Javna ustanova Centar za socijalni rad Travnik, sa sjedištem u Travniku.

Integracijom dva Centra, povećan je stručni kadar Centra te je ova ustanova nastavila da pruža i nudi profesionalne, socijalne, prave i druge usluge, čime je kompletirana i unaprijeđena usluga koju dobivaju svi korisnici i time efikasnije ostvarena prava korisnika.

Materijalne troškove Centra i plaće zaposlenih, finansira Općina Travnik kao osnivač ove ustanove, dok Ministarstvo za zdravstvo i socijalnu politiku SBK/KSB pokriva djelatnosti u oblasti socijalnoj zaštiti a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom SBK/KSB.

Centar u svom svakodnevnom radu prvenstveno koristi:

  • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom,
  • Porodični zakon,
  • Zakon o upravnom postupku,
  • Krivični zakon sa posebnim osvrtom na maloljetničku delikvenciju,
  • Zakon o parničnom postupku,
  • Zakon o nasilju u porodici.