Naknade porodiljama iz radnog odnosa

Naknada umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu za vrijeme dok je odsutna s posla zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta ostvaruje se u vremenu uređenom propisima o radu i radnim odnosima. Naknada se utvrđuje u iznosu od 50% njene ostvarene plaće u zadnjih 6 mjeseci prije porođaja. Pravo na ovu naknadu ostvaruje se preko Centra za socijalni rad nakon dostavljanja liječnićkog nalaza odnosno djetetovog rodnog lista te potvrde o prosječnoj plaći u zadnjih 6 mjeseci prije porođaja. Doprinose za zdravstveno i mirovinsko/penzijsko osiguranje snosi poslodavac.

Naknada porodiljama koje nisu u radnom odnosu

Ovo pravo porodilja ostvaruje ako njezino kućanstvo može ostvariti pravo na dječiji doplatak, odnosno ako zadovoljava uvjete potrebne za ostvarivanje na dječiji doplatak.