Centar za socijalni rad Travnik

Potreba za osnivanjem Centra za socijalni rad u Travniku ukazala se razvojem profesionalne prakse socijalnog rada, te je u julu/srpnju 1974. godine odlukom Izvršnog odbora općine dječija, socijalna, porodična zaštita i starateljstvo preneseno s nadležnosti Organa uprave općine u nadležnost Centra za socijalni rad Travnik. Centar za socijalni rad…

Opširnije
Dječiji doplatak

Dječiji doplatak

Pravo na dječiji dodatak u skladu sa Kantonalnim zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom imaju: (čl. 144) dijete bez oba roditelja ili bez jednog roditelja ili dijete pod starateljstvom; dijete ometeno u psihičkom ili tjelesnom razvoju, dijete sa teškom neizlječivom bolešću ili…

Opširnije