U Sarajevu je 11. i 12. decembra 2019. organizirana dvodnevna konferencija na temu „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“.

Ovo je šesta godišnja konferencija koju organizira Gender Centar Federacije BiH u saradnji sa kantonalnim koordinacionim tijelima iz svih deset kantona Federacije BiH.

Konferencija je okupila 120 učesnika, relevantnih predstavnika i predstavnica institucija i nevladinih organizacija koji su imali priliku razmijeniti iskustva i dobre prakse sa terena ali i razgovarati o teškoćama i preprekama u rješavanju slučajeva nasilja. Konferenciji je prisustvovao i predstavnik JU Centra za socijalni rad Travnik, koji je i član „Multidisciplinarnog tima za prevenciju nasilja te zaštitu žrtava nasilja u porodici Općine Travnik“.

Konferencija je održana u saradnji Gender Centra Federacije BiH i UN Women kancelarijom u Bosni i Hercegovini, a uz podršku Švedske, u okviru projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“.

JU Centar za socijalni rad Travnik