Edukacija volontera za novi ciklus programa „Stariji brat,starija sestra“

Edukacija volontera za novi ciklus programa „Stariji brat,starija sestra“

Centar za socijalni rad Travnik, kroz svoje aktivnosti unaprjeđenja usluga socijalne zaštite,već petu godinu zaredom surađuje s Centrom za edukaciju mladih (CEM Travnik) na realizaciji programa, „Stariji brat, starija sestra“, čiji su glavni ciljevi socijalno uključivanje djece te poticanje njihovog rasta u savjesne, odgovorne i aktivne mlade osobe.

Na početku novog, petog ciklusa, Programa održana je uvodna edukacija volontera, koji će kroz narednih godinu dana biti „starije sestre“ i „starija braća“ djeci uključenoj u Program. Ove godine Program broji 20 volontera koji su mu spremni pokloniti svoje slobodno vrijeme te, nakon upoznavanja sa „mlađom braćom i sestrama“, ispričati 20 novih i lijepih priča.

Ove godine, uvodna edukacija volontera je, zbog epidemiološke situacije, bila organizirana u dvije grupe koje su edukaciju prošle kroz dva tjedna, u periodu po dva dana.

Nakon edukacije buduće „starije braće i sestara“ slijedi upoznavanje sa djecom te njihova druženja i provođenje raznih aktivnosti. Kao i prvi dio ciklusa, tako će i najvažniji dio ovogodišnjeg ciklusa biti realiziran kroz aktivnu suradnju suradnika iz CEM-a i našeg Centra.