U Sarajevu je 11. i 12. decembra 2019. organizirana dvodnevna konferencija na temu „Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici“. Ovo je šesta godišnja konferencija koju organizira Gender Centar Federacije BiH u saradnji sa kantonalnim koordinacionim tijelima iz svih deset kantona Federacije BiH. Konferencija je okupila 120…