Broj: 01-530-sl Datum: 24.10.2023.g. PREDMET: OBAVIJEST Poštovani, Svi korisnici prava na dječiji doplatak i prava na stalnu novčanu pomoć imaju pravo na jednokratnu materijalnu pomoć prema javnom pozivu za selekciju energetskih siromašnih domaćinstava. Takoder domaćinstva u kojima dijete živi sa jednim roditeljem ili bez oba roditelja imaju pravo na…