Smještaj u drugu porodicu/obitelj Pravo na smještaj u drugu porodicu/obitelj imaju: 1. djeca u slijedećim slućajevima: djeca bez roditeljskog staranja odgojno zanemarena djeca odgojno zapuštena djeca djeca čiji je razvoj ometen porodičnim/obiteljskim prilikama 2. osobe s invaliditetom, stare osobe i osobe društveno negativnog ponašanja koje nisu u stanju same…