Socijalna zaštita

Socijalna zaštita

I Korisnici socijalne zaštite/skrbi

1. dijete bez roditeljske zaštite

2. odgojno zanemareno dijete

3. odgojno zapušteno dijete

4. dijete čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama

5. osobe ometene u psihofizičkom razvoju i osobe s invaliditetom

6. materijalno neosigurane i za rad nesposobne osobe

7. stare osobe bez porodičnog staranja

8. osobe i porodice u stanju socijalne potrebe, kojima je zbog okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite

II. Zaštita/skrb civilnih žrtava rata

Civilna žrtva rata je osoba kod koje je nastupilo tjelesno oštećenje od najmanje 60% usljed:

1. zlostavljanjem, odnosno lišavanjem slobode tijekom ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti,

2. u vezi s ratnim događanjima (bombardiranjem, ulične borbe, eksplodiranje ratnog materijala, zalutali metak),

3. od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata,

4. u vezi s diverzantskim terorističkim akcijama kojima se ugrožava sigurnost i ustavni poredak F BiH.

III Zaštita/skrb porodice/obitelji

Cilj zaštite porodice/obitelji s djecom jeste:

1. svoj djeci osigurati približno jednake uvjete za zdrav i pravilan tjelesni, intelektualni i emocionalni razvoj u porodici/obitelji,

2. pomoć u ostvarivanju reproduktivne uloge porodice/obitelji, pomoć u njezi, podizanju, odgoju i zaštiti djece te poboljšanju kvaliteta života porodice/obitelji,

3. razvijanje humanih odnosa u skladu s načelima građanskog morala i solidarnosti.

Add a Comment