Smještaj u drugu porodicu/obitelj

Pravo na smještaj u drugu porodicu/obitelj imaju:

1. djeca u slijedećim slućajevima:

djeca bez roditeljskog staranja
odgojno zanemarena djeca
odgojno zapuštena djeca
djeca čiji je razvoj ometen porodičnim/obiteljskim prilikama

2. osobe s invaliditetom, stare osobe i osobe društveno negativnog ponašanja koje nisu u stanju same brinuti o sebi, a zbog stambenih ili porodičnih prilika nemaju mogućnost da im se zaštita osigura na drugi način.

3. žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja najdulje do 12 mjeseci u slučaju:

ako je samohrana majka
ako nema sredstava za život
ako nema stambeni prostor

Iznos naknade: 273,60 KM 

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Smještaj u ustanovu socijalne zaštite mogu ostvariti djeca i odrasle osobe kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju njihovih životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici/obitelji kroz kućnu njegu i pomoć u kući.

Briga o djeci

Obzirom na tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi većina naših sugrađana nezaposlenost i neimavština, Centar za socijalni rad Jajce nastoji svake školske godine obezbjediti određena sredstva za nabavku školskog pribora za djecu iz socijalno ugroženih porodica/obitelji.

U školskoj godini 2006/2007 za 150-toro djece su pripremljeni paketi školskim priborom. Bitno je istaći da je privatno poduzeće BH4 Jajce doniralo 200 KM za nabavku školskog pribora za polaznike prvog razreda Osnovne škole.

Briga o Romima

Romska populacija i u Jajcu i u većini općina u Bosni i Hercegovini nalazi se u nezavidnoj situaciji. Vrlo malo romske djece pohađa Osnovnu srednju školu.

Općina Jajce nastoji promijeniti ovakvo i stanje u obrazovanju Roma na određeni način ih stimulirati da se obrazuju. Te je na početku školske godine 2006/2007 načelnik općine doznačio Centru za socijalni rad Jajce novčanu pomoć u iznosu od 3000 KM za nabavku školskih udžbenika za Romsku djecu. Također i Centar za socijalni rad Jajce nastoji pomoći kroz dodjelu jednokratnih novčanih pomoći.