Prava iz socijalne zaštite/skrbi:

Prava iz socijalne zaštite/skrbi:

Prava iz socijalne zaštite/skrbi:

 1. osposobljavanje za život i rad
 2. smještaj u ustanovu socijalne zaštite
 3. kućna njega i pomoć u kući

Civilne žrtve rata imaju pravo na:

 1. ličnu/osobnu invalidninu
 2. doplatak za njegu i pomoć druge osobe
 3. ortopedski dodatak
 4. porodičnu/obiteljsku invalidninu
 5. pomoć za podmirenje troškova liječenja i nabavku ortopedskih pomagala
 6. osposbljavanje za rad
 7. prvenstvo pri zapošljavanju

Osnovna prava porodice/obitelji s djecom:

 1. dječiji doplatak
 2. nadoknada ženi-majci dok je odsutna s posla zbog porođaja i njege djeteta
 3. novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu
 4. jednokratna pomoć za opremu novorođenćeta
 5. pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci
 6. posebni psihosocijalni tretmani trudnica

Add a Comment