Pravo na stalnu osnovnu novčanu pomoć imaju osobe pod sljedećim uvjetima:

  1. ako su nesposobne za rad, odnosno spriječeni u ostvarivanju prava na rad,
  2. ako nemaju prihoda ni imovinu, ili ako imaju da nije dovoljna za izdržavanje,
  3. da nemaju članova porodice/obitelji koji su ih po zakonu obavezni izdržavati, ili ako imaju, da te osobe nisu u mogućnosti.

Iznos stalne novčane pomoć: 68,40 KM.

Dodatak na nesposobnog člana porodice: 7,00 KM.