U razdoblju od 21.06. do 22.06. 2023. godine socijalni radnik Centra za socijalni rad Travnik, Emir Šakić, prisustvovao je kao predstavnik facilitatora BiH završnoj konferenciji ROMACTEDII Programa u Briselu.

Poziv na sudjelovanje je došao od Vijeća Europe koje provodi ROMACTEDII Program u dvanaest općina u BiH, od kojih je jedna i naš Travnik.

Naime, u protekle dvije godine Općina Travnik je osnovala Radnu grupu, na čelu s facilitatorom Šakić Emirom, koju su činili predstavnici različitih institucija iz naše Općine, između ostalih i predstavnik Centra za socijalni rad. Radna grupa je predano sudjelovala u realizaciji ROMACTEDII Programa, a njen angažman je rezultirao donošenjem novog Akiconog plana za Rome te osnivanjem novog udruženja Roma.

Ovi pozitivni rezultati bili su povod pozivu koji je Vijeće Europe uputilo na adresu facilitatora Radne grupa Emira Šakića da na Konferenciji predstavlja Centar za socijalni rad Travnik kao i našu Općinu.

Iako je ovo bila završna Konferencija, Centar za socijalni rad Travnik nema namjeru stati u daljnjem radu na unaprjeđenju kvalitete života Roma u našoj Općini.