Naša djelatnost

Djelatnost JU Centar za socijalni rad Travnik obavlja se radi zadovoljavanja osnovnih potreba građana općine u socijalnoj, dječijoj, porodičnoj i zaštiti civilnih žrtava rata, starateljstva i drugih poslova i zadataka utvrđenih zakonima. U skladu sa zadacima koji proizilaze iz djelatnosti, službe našeg Centra rade prioritetno na sljedećim poslovima: Zaštita…

Opširnije

Centar za socijalni rad Travnik

Potreba za osnivanjem Centra za socijalni rad u Travniku ukazala se razvojem profesionalne prakse socijalnog rada, te je u julu/srpnju 1974. godine odlukom Izvršnog odbora općine dječija, socijalna, porodična zaštita i starateljstvo preneseno s nadležnosti Organa uprave općine u nadležnost Centra za socijalni rad Travnik. Centar za socijalni rad…

Opširnije